Архива јавних набаки

ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК- УСЛУГА СКЛАДИШТЕЊА МЕРКАНТИЛНЕ ПШЕНИЦЕ И МЕРКАНТИЛНОГ КУКУРУЗА ЈН БР. 2/2015

ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК- УСЛУГА СКЛАДИШТЕЊА МЕРКАНТИЛНЕ ПШЕНИЦЕ И МЕРКАНТИЛНОГ КУКУРУЗА ЈН БР. 2/2015 Набавка услуге складиштења меркантилне пшенице и меркантилног кукуруза обликованог [...]

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 2/2015

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 2/2015 Набавка услуге друмског превоза камионима минималне носивости 5т и минималне носивости 25т  Позив за подношење понуде  Конкурсна [...]

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 1/2015

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 1/2015 Набавка услуге чувања и издавања робе Позив за подношење понуде Конкурсна документација  Обавештење о закљученом уговору [...]