Контакт

Контакт телефон:
Директор  Дирекције: Ђорђе Радетић
тел: 021/425 457

Телефон централа 021 424 635
Факс 021 425 456

Адреса:

Дирекција за робне резерве АП Војводине
Булевар Михајла Пупина 25, 21101 Нови Сад
ПАК 400346

Бојана Манигода
виши саветник за набавку коришћење и обнављање робних резерви
Телефон: 021 425 201
e-адреса: bojana.manigoda@vojvodina.gov.rs

Марија Ћулум
виши саветник за материјално финансијске послове
Телефон: 021 424 636
e-адреса: marija.culum@vojvodina.gov.rs