ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА МЕРКАНТИЛНА ПШЕНИЦА РОД 2015. ГОДИНЕ СА УСЛУГОМ СКЛАДИШТЕЊА ППБОПЗПП ЈН бр. 1 / 2015

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА МЕРКАНТИЛНА ПШЕНИЦА РОД 2015. ГОДИНЕ СА УСЛУГОМ СКЛАДИШТЕЊА

ППБОПЗПП ЈН бр. 1 / 2015


 Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору