ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА МЕРКАНТИЛНИ КУКУРУЗ РОД 2015. ГОДИНЕ СА УСЛУГОМ СКЛАДИШТЕЊА ЈН бр. 1/2016

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА МЕРКАНТИЛНИ КУКУРУЗ РОД 2015. ГОДИНЕ СА УСЛУГОМ СКЛАДИШТЕЊА ЈН бр. 1/2016

 

Одлука о додели уговора
 Обавештење о покретању преговарачког поступка

 Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору