ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 2/2015

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 2/2015

Набавка услуге друмског превоза камионима минималне носивости 5т и минималне носивости 25т


 Позив за подношење понуде

 Конкурсна документација

 Обавештење о закљученом уговору