ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК- УСЛУГА СКЛАДИШТЕЊА МЕРКАНТИЛНЕ ПШЕНИЦЕ И МЕРКАНТИЛНОГ КУКУРУЗА ЈН БР. 2/2015

ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК- УСЛУГА СКЛАДИШТЕЊА МЕРКАНТИЛНЕ ПШЕНИЦЕ И МЕРКАНТИЛНОГ КУКУРУЗА ЈН БР. 2/2015

Набавка услуге складиштења меркантилне пшенице и меркантилног кукуруза обликованог по партијама

Питања и одговори 2

Друга измена и допуна конкурсне документације

 Питања и одговори

 Измена и допуна конкурсне документације

 Позив за подношење понуде

 Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору