ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК – ДОБРА ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА 10/2015

ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК – ДОБРА ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА

ПАРТИЈА 1. Рафинисано сунцокретово уље

ПАРТИЈА 2. Бели кристал шећер


 Позив за подношење понуде

 Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору