Јавне набавке –архива 2018

Назив јавне набавке Документација
ЈН бр. 2/2018

Јавна набавка добра- меркантилни кукуруз род 2018. године са услугом складиштења

 

Конкурсна документација

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда

Обавештење о закљученом уговору у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда

ЈН МВ 2/2018

Набавка услуге – друмског превоза камионом минималне носивости 5 т и минималне носивости 25 т

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

I измена и допуна конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈН 1/2018

Јавна набавка добра – меркантилна пшеница род 2018. године са услугом складиштења

Конкурсна документација

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда

Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 1/2018

Јавна набавка услуге чувања и издавања роба

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору