Јавне набавке – архива 2019

Назив јавне набавке Документација
ЈН 2/2019

Јавна набавка добра – меркантилни кукуруз род 2019. године са услугом складиштења

 

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈН МВ 2/2019

Набавка услуге – друмског превоза камионом минималне носивости 5 т и минималне носивости 25 т

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈН 1/2019

Јавна набавка добра – меркантилна пшеница род 2019. године са услугом складиштења обликована по партијама

 

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈНОП 1/2019

Јавна набавка услуга складиштења меркантилне пшенице и меркантилног кукуруза, обликована по партијама

 

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 1/2019

Јавна набавка услуге чувања и издавања роба

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору