Јавне набавке – архива 2017

Назив јавнне набавке Документација

ЈН 2/2017

Куповина меркантилног кукуруза са услугом складиштења

Конкурсна документација

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈН МВ Бр.5/2017

Набавка услуге друмског превоза камионом минималне носивости 5 т и минималне носивости 25 т

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 ЈН ППБОПП 1/2017
Куповина меркантилне пшенице са услугом складиштења
Конкурсна документација

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈН МВ Бр. 4/2017

Набавка услуге друмског превоза камионом минималне носивости 5 т и минималне носивости 25 т

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обстави поступка

ЈН ОП бр. 2/2017

Јавна набавка услуга – складиштења меркантилне пшенице и меркантилног кукуруза обликоване по партијама

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученим уговорима

ЈН МВ Бр. 3/2017

Набавка услуге друмског превоза камионом минималне носивости 5 т и минималне носивости 25 т

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

ЈН 1/2017

Јавна набавка добра обликована по партијама

Партија 1. пасуљ бели I класа

Партија 2. пиринач глазирани

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Питања и одговори

Питања и одговори 2

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈН МВ Бр.2/2017

Набавка добра рафинисано сунцокретово уље

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

  ЈН МВ Бр. 1/2017
Чување и издавање роба

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору