Јавне набавке – архива 2016

 

Назив јавнне набавке Документација
ЈН Бр. 2/2016

Јавна набавка добра меркантилна пшеница род 2016. године са услугом складиштења

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
ЈН МВ бр. 3/2016

Јавна набавка мале вредности – услуге друмског превоза камионом минималне носивости 5 т и минималне носивости 25 т

Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
ЈН МВ Бр. 2/2016

Јавна набавка мале вредности услуга чувања и издавања роба

Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
Обавештење о закљученом уговору
ЈН Бр. 1/2016

Јавна набавка добра меркантилни кукуруз род 2015. године са услугом складиштења

Обавештење о покретању преговарачког поступка

Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору