Јавне набавке – архива 2015

Назив јавнне набавке Документација
ЈН бр. 3 / 2015

Јавна набавка отворени поступак – добра обликована по партијама

Партија 1. Рафинисано сунцокретово уље

Партија 2. Бели кристал шећер

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
ЈН ОП Бр. 2/2015

Јавна набавка отворени поступак – услуга складиштења меркантилне пшенице и меркантилног кукуруза

Набавка услуге складиштења меркантилне пшенице и меркантилног кукуруза обликоване по партијама

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Питања и одговори
Измена и допуна конкурсне документације
Питање и одговори 2
Друга измена и допуна конкурсне документације
Обавештење о закљученом уговору
ЈН ППБОПЗПП Бр. 1/2015

Јавна набавка меркантилне пшенице род 2015. године са услугом складиштења

Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору
ЈН МВ Бр. 1/2015

Набавка услуге чувања и издавања роба

Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
Обавештење о закљученом уговору
ЈН МВ Бр. 2/2015

Јавна набавка мале вредности – услуге друмског превоза камионом минималне носивости 5 т и минималне носивости 25 т

Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
Обавештење о закљученом уговору
Претходно обавештење

Покретање поступка-јун 2015. године

Меркантилна пшеница
Меркантилни кукуруз