Јавне набавке – архива 2014

Назив јавнне набавке Документација
ЈН ППБОПЗПП Бр. 7/2014

Јавна набавка добра меркантилна пшеница род 2014. године са услугом складиштења

Конкурсна документација
Обавештење о покретању поступка
Обавештење о закљученом уговору
ЈН ППБОПЗПП Бр. 8/2014

Јавна набавка добра меркантилни кукуруз род 2014. године са услугом складиштења

Обавештење о покретању поступка
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору
ЈН ППБОПЗПП Бр. 6/2014

Јавна набавка услуге складиштења меркантилног кукуруза

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
Обавештење о обустави поступка
ЈН ППБОПЗПП Бр. 5/2014

Јавна набавка услуге складиштења меркантилне пшенице

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
Обавештење о обустави поступка
ЈН ОП Бр. 4/2014

Јавна набавка услуге складиштења меркантилног кукуруза

Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
Обавештење о обустави поступка
Обавештење о закљученом уговору
 ЈН ОП Бр. 3/2014

Јавна набавка услуге складиштења меркантилне пшенице

Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
Обавештење о обустави поступка
Обавештење о закљученом уговору
ЈН МВ Бр. 3/2014

Јавна набавка – услуге – друмског превоза камионом минималне носивости 5 т и минималне носивости 25 т

Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
Питања и одговори
Обавештење о закљученом уговору
ЈН МВ Бр. 2/2014

Набавка услуге чувања и издавања роба

Конкурсна документација
Измене конкурсне документације
Позив за подношење понуде
Обавештење о закљученом уговору
ЈН МВ Бр. 1/2014

Јавна набавка – услуге – друмског превоза камионом минималне носивости 5 т и минималне носивости 25 т

Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
Питања и одговори
Обавештење о обустави поступка
ЈН Бр. 2/2014

Јавна набавка добра обликона по партијама

Партија 1. Пасуљ шарени I класе

Партија 2. Пиринач глазирани I класе

Конкурсна документација
Измене конкурсне документације
Позив за подношење понуде
Обавештење о закљученом уговору
ЈН ОП Бр. 1/2014

Јавна набавка добра

  • рафинисано јестиво уље
  • бели кристал шећер
Конкурсна документација
Измене и допуне конкурсне документације
Позив за подношење понуде
Обавештење о закљученом уговору