Руководство

Директор Дирекције
Ђорђе Радетић
021/424-635
електронска пошта: djordje.radetic@vojvodina.gov.rs

В.Д помоћник директора Дирекције
Драгиша Андрић
021/425-458
електронска пошта: dragisa.andric@vojvodina.gov.rs