Интерна акта

Назив документа Преузимање
Измене и допуне плана јавних набавки за 2023. годину Преузми
Годишњи план набавки на који се закон не примењује 2023 прва измена Преузми
План јавних набавку за 2023. годину Преузми
Измене и допуне план јавних набавки за 2022. годину Преузми
План јавних набавку за 2022. годину Преузми
План јавних набавки за 2021. годину Преузми
Правилник о ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступака набавки и праћење извршења уговора о набавкама и планирања и спровођења набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга Преузми
Измене и допуне плана јавних набавки за 2020. годину број 2 Преузми
Измене плана јавних набавки за 2020. годину број 1 Преузми
План јавних набавки за 2020. годину Преузми
Правилник о уређењу посебног програма обуке ради стручног усавршавања у Дирекцији за робне резерве АП Војводине Преузми
План јавних набавки за 2019. годину Преузми
Правилник о заштити података о личности Преузми
План јавних набавки за 2018. годину Преузми
План јавних набавки за 2017. годину измена 1 Преузми
Правилник о попису обавеза и потраживања Дирекције за робне резерве АП Војводине  Преузми
План јавних набавки за 2017. годину Преузми
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Дирекцији Преузми
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Дирекцији за робне резерве АП Војводине Преузми