Budžet

Naziv Preuzimanje
Izmene i dopune godišnjeg programa Direkcije za 2021. godinu Preuzmi
Izmene i dopune finansijskog plana Direkcije za 2021. godinu Preuzmi
Godišnji program robnih rezervi za 2021. godinu Preuzmi
Finansijski plan Direkcije za 2021. godinu Preuzmi
Finansijski plan Direkcije za 2020. godinu Preuzmi
Godišnji program robnih rezervi za 2020. godinu Preuzmi
Finansijski plan Direkcije za 2019. godinu Preuzmi
Godišnji program robnih rezervi za 2019. godinu Preuzmi
Izmene i dopune Finansijskog plana Direkcije za 2018. godinu Preuzmi
Izvršenje budžeta Direkcije januar – mart 2018 godine Preuzmi
 Finansijski plan Direkcije za 2018. godinu Preuzmi
 Godišnji program robnih rezervi za 2018. godinu  Preuzmi
Izvršenje budžeta Direkcije januar – septembar 2017. godine Preuzmi
Izmene i dopune Godišnjeg programa robnih rezervi za 2017. godinu Preuzmi
Izmene i dopune Finansijskog plana Direkcije za 2017. godinu Preuzmi
Izvršenje budžeta Direkcije januar – jun 2017. godine Preuzmi
 Izvršenje budžeta Direkcije januar – mart 2017. godine Preuzmi
 Finansijski plan Direkcije za 2017. godinu Preuzmi
 Godišnji program robnih rezervi za 2017. godinu Preuzmi