Javne nabavke –arhiva 2018

Naziv javne nabavke  Dokumentacija
JN br. 2/2018

Javnа nabavkа dobra- merkantilni kukuruz rod 2018. godine sa uslugom skladištenja

 

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavlјivanja poziva za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora u pregovaračkom postupku bez objavlјivanja poziva za podnošenje ponuda

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u pregovaračkom postupku bez objavlјivanja poziva za podnošenje ponuda

JN MV 2/2018

Nabavka usluge drumskog prevoza kamionom minimalne nosivosti 5 t i minimalne nosivosti 25 t

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

I izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 1/2018
Javna nabavka dobra – merkantilna pšenica rod 2018. godine sa uslugom skladištenja
Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavlјivanja poziva za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 1/2018

Javna nabavka usluge čuvanja i izdavanja roba

 Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru