Javne nabavke – arhiva 2019

Naziv javne nabavke Dokumentacija
JN 2/2019

Javna nabavka dobra – merkantilni kukuruz rod 2019. godine sa uslugom skladištenja

 

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN MV 2/2019

Nabavka usluge – drumskog prevoza kamionom minimalne nosivosti 5 t i minimalne nosivosti 25 t

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 1/2019

Javna nabavka dobra – merkantilna pšenica rod 2019. godine sa uslugom skladištenja oblikovana po partijama

 

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNOP 1/2019

Javna nabavka usluga skladištenja merkantilne pšenice i merkantilnog kukuruza, oblikovana po partijama

 

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 1/2019

Javna nabavka usluge čuvanja i izdavanja roba

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru