Javne nabavke – arhiva 2017

Naziv javnne nabavke Dokumentacija
JN 2/2017

Kupovina merkantilnog kukuruza sa uslugom skladištenja

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN MV Br. 5/2017

Nabavka usluge drumskog prevoza kamionom minimalne nosivosti 5 t i minimalne nosivosti 25 t

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN PPBOPP 1/2017

Kupovina merkantilne pšenice sa uslugom skladištenja

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN MV Br. 4/2017

Nabavka usluge drumskog prevoza kamionom minimalne nosivosti 5 t i minimalne nosivosti 25 t

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka

 JN OP br. 2/2017
Javna nabavka usluga – skladištenja merkantilne pšenice i merkantilnog kukuruza oblikovane po partijama OTVORENI POSTUPAK 
Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenim ugovorima

JN MV Br. 3/2017

Nabavka usluge drumskog prevoza kamionom minimalne nosivosti 5 t i minimalne nosivosti 25 t

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka

JN 1/2017

Javna nabavka dobra oblikovana po partijama

Partija 1. pasulj beli I klasa

Partija 2. pirinač glazirani

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori 2

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN MV Br. 2/2017

Nabavka dobra rafinisano suncokretovo ulje

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 JN MV Br. 1/2017

Čuvanje i izdavanje roba

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru