Javne nabavke – arhiva 2015

Naziv javnne nabavke Dokumentacija
JN br. 3 / 2015

Javna nabavka otvoreni postupak – dobra oblikovana po partijama

Partija 1. Rafinisano suncokretovo ulјe

Partija 2. Beli kristal šećer

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
JN OP Br. 2/2015

Javna nabavka otvoreni postupak – usluga skladištenja merkantilne pšenice i merkantilnog kukuruza
Nabavka usluge skladištenja merkantilne pšenice i merkantilnog kukuruza oblikovane po partijama

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pitanja i odgovori
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
Pitanje i odgovori 2
Druga izmena i dopuna konkursne dokumentacije
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
JN PPBOPZPP Br. 1/2015

Javna nabavka merkantilne pšenice rod 2015. godine sa uslugom skladištenja

Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
JN MV Br. 1/2015

Nabavka usluge čuvanja i izdavanja roba

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
JN MV Br. 2/2015

Javna nabavka male vrednosti – usluge drumskog prevoza kamionom minimalne nosivosti 5 t i minimalne nosivosti 25 t

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Prethodno obaveštenje
Pokretanje postupka-jun 2015. godine
Merkantilna pšenica
Merkantilni kukuruz