Kontakt

Kontakt telefon:
Direktor direkcije:
Đorđe Radetić
tel: 021/425 457

Telefon centrala 021 424 635
Faks 021 425 456

Adresa:
Direkcija za robne rezerve AP Vojvodine
Bulevar Mihajla Pupina 25, 21108 Novi Sad
PAK 400346

Bojana Manigoda
viši savetnik  za nabavku korišćenje i obnavljanje robnih rezervi
Telefon: 021 425 201
e-adresa: bojana.manigoda@vojvodina.gov.rs

Marija Ćulum
viši savetnik za materijalno finansijske poslove
Telefon: 021 424 636
e-adresa: marija.culum@vojvodina.gov.rs