Interna akta

Naziv dokumenta
Preuzimanje
Plan javnih nabavki za 2022. godinu Preuzmi
Plan javnih nabavki za 2021. godinu Preuzmi
Pravilnik o bližem uređenju planiranja nabavki, sprovođenje postupaka nabavki i praćenja izvršenja ugovora o nabavkama i planiranja i sprovođenja nabavki na koje se zakon ne primenjuje i nabavki društvenih i drugih posebnih usluga Preuzmi
Izmene i dopune plana javnih nabavki za 2020. godinu broj 2 Preuzmi
Izmene plana javnih nabavki za 2020. broj 1 Preuzmi
Plan javnih nabavki za 2020. godinu Preuzmi
Pravilnik o uređivanju posebnog programa obuke radi stručnog usavršavanja zaposlenih u Direkciji za robne rezerve AP Vojvodine Preuzmi
Plan javnih nabavki za 2019. godinu Preuzmi
Plan javnih nabavki za 2018. godinu Preuzmi
Plan javnih nabavki za 2017. godinu izmnena 1 Preuzmi
Pravilnik o popisu obaveza i potraživanja Direkcije za robne rezerve AP Vojvodine  Preuzmi
Plan javnih nabavki za 2017. godinu Preuzmi
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Direkciji Preuzmi
Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja u Direkciji za robne rezerve AP Vojvodine Preuzmi