ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ- УСЛУГЕ ДРУМСКОГ ПРЕВОЗА КАМИОНИМА МИНИМАЛНЕ НОСИВОСТИ 5Т И МИНИМАЛНЕ НОСИВОСТИ 25 Т ЈН МВ бр. 3/2016

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ- УСЛУГЕ ДРУМСКОГ ПРЕВОЗА КАМИОНИМА МИНИМАЛНЕ НОСИВОСТИ 5Т И МИНИМАЛНЕ НОСИВОСТИ 25 Т ЈН МВ бр. 3/2016

 

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

 Позив за подношење понуде

 Конкурсна документација