Буџет

 

Назив документа
Преузимање
Измене и допуне годишњег програма Дирекције за 2021. годину Преузми
Измене и допуне финансијског плана Дирекције за 2021. годину Преузми
Годишњи програм робних резерви за 2021. годину Преузми
Финансијски план Дирекције за 2021. годину Преузми
Финансијски план Дирекције за 2020. годину Преузми
Годишњи програм робних резерви за 2020. годину Преузми
Финансијски план Дирекције за 2019. годину Преузми
Годишњи програм робних резерви за 2019. годину Преузми
Измене и допуне Финансијског плана Дирекције за 2018. годину. Преузми
Извршење буџета Дирекције јануар – март 2018 године Преузми
Финансијски план Дирекције за 2018. годину Преузми
Годишњи програм робних резерви за 2018. годину Преузми
Извршење буџета Дирекције јануар – септембар 2017. године Преузми
Измене и допуне Годишњег програма робних резерви за 2017. годину Преузми
Измене и допуне Финансијског плана Дирекције за 2017. годину. Преузми
Извршење буџета Дирекције јануар – јун 2017. године Преузми
Извршење буџета Дирекције јануар – март 2017. године Преузми
Финансијски план Дирекције за 2017. годину Преузми
Годишњи програм робних резерви за 2017. годину Преузми